Om SRFA

Radiofrekvenserna i Sverige är uppdelade till olika tjänster och användningsområden med särskilda tillstånd som gör det viktigt för alla som arbetar med radiofrekvenser att veta exakt vilka frekvenser som används för olika områden. Myndigheter, företag, tillverkare och andra aktörer som använder eller jobbar med radiofrekvenserna kan behöva en snabb och omfattande blick över hela radiospektrumet samtidigt som alla detaljer finns med.

PTS, Post- och telestyrelsen, bestämmer Sveriges radiofrekvensplan och publicerar den i form av tabeller och texter i hundratals sidor med all rådata. Hittils fanns det inte någon grafisk form av frekvensplanen i Sverige som ska visa hela planen på ett stället. Vi har bearbetat rådata och lagt in detaljer och viktig information samt verifierat allt för att erbjuda det första grafiska frekvensplanen.

Vi har samlat erfarenhet, kunskap och färdigheter för att skapa ett enastående verk som även ska vara på en professionell nivå och kan användas som referens för myndigheter, diverse företag och organisationer.