Sveriges Radiofrekvens Allokering

Nu finns Sveriges efterlängtade radiofrekvensallokering i grafisk format med unika egenskaper som innehåller omfattande och komplett information om radiospektrumallokeringen i Sverige.

SRFA

Egenskaper

Separerade Band

Alla allokerade frekvenser visas i standardindelade frekvensband. Varje frekvensband omfattar ett bestämt intervall som har indelats utifrån frekvensområdets egenskaper. Den grafiska tabellen över Sveriges frekvensallokering visar på ett visuellt sätt exakt hur frekvensområdet är indelat mellan olika frekvensband.

Detaljrika tabell

Varje allokerat frekvensintervall visas i form av en mer eller mindre bred kolumn och varje kolumn består i sin tur av en eller flera rutor med angivet tilldelat användningsområde. Rutorna innehåller med hjälp av grafiska former, färger, bokstäver, effekter och symboler fullständig information om det allokerade frekvensområdets användning.

Färg- och teckenförklaringar

För att demonstrera olika användningsområden på ett smidigt sätt och kunna urskilja de från varandra även vid tät och väldigt närliggande frekvensintervaller och dessutom presentera olika funktioner i frekvensintervaller har olika former, färger, bokstäver, effekter och symboler används. Färg- och teckenförklaringar beskriver hur var och en av de grafiska elementen har olika ändamål.

Elektromagnetiska spektrumet

Det elektromagnetiska spektrumet omfattar hela frekvensområdet för elektromagnetisk strålning som radiospektrumet ingår i det hela. Det innebär att radiofrekvenser är en del av elektromagnetiska spektrumet som sträcker sig från de nedre låga frekvenserna som används för modern radiokommunikation till gammastrålning i den högfrekventa änden. Den här tabellen visar även placeringen av varje rasdiofrekvensband i det hela elektromagnetiska spektrumet.

Textförklaringar

Utöver den grafiska informationen har placerat även informationer om tilldelade frekvenser just till olika användningområde i text format. Tilldelade frekvenser till användninområdet har dessutom tilldelat i respektive frekvensban även i text formatet.